Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 1649 (nové 0)

Úlovky
Celkem fotek: 347 (nové 0)

Úlovky (zahraničí)
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Trofeje
Celkem fotek: 44 (nové 0)

Odhad věku zvěře
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Shozy
Celkem fotek: 24 (nové 0)

Choroby zvěře
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé a zbraně
Celkem fotek: 99 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem fotek: 85 (nové 0)

Myslivecký interiér
Celkem fotek: 4 (nové 0)

Myslivecké umění
Celkem fotek: 38 (nové 0)

Myslivecké stavby
Celkem fotek: 72 (nové 0)

Práce v honitbě
Celkem fotek: 9 (nové 0)

Historie myslivosti
Celkem fotek: 3 (nové 0)

Lovecké výstavy a akce
Celkem fotek: 84 (nové 0)

Pozorovací kamera (fotopast)
Celkem fotek: 70 (nové 0)

Ptactvo a sokolnictví
Celkem fotek: 82 (nové 0)

Zvěř v zajetí
Celkem fotek: 69 (nové 0)

Zvěř v přírodě
Celkem fotek: 318 (nové 0)

Hmyz v přírodě
Celkem fotek: 10 (nové 0)

Obojživelníci a plazi
Celkem fotek: 7 (nové 0)

Květiny a houby
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Příroda a krajina
Celkem fotek: 180 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 74 (nové 0)

Úhyny
Celkem fotek: 15 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Doby lovu - aktuální změny

Datum přidání: 13.1.2014

Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

Vážení držitelé a uživatelé honiteb. Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2013 Sb. a nově stanoví doby lovu u dvou druhů zvěře, konkrétně u prasete divokého a siky japonského.
Ministerstvo zemědělství k tomuto kroku přistoupilo z důvodů neustále násobně narůstajících početních stavů jmenovaných druhů spárkaté zvěře a s tím souvisejících značných škod a ekonomických ztrát na zemědělských kulturách a lesních porostech.
Dosud stanovená doba lovu pro prase divoké byla již v roce 2002 jednou prodloužena. Přesto v porovnání s právní úpravou Spolkové republiky Německo a Rakouska byla tato doba kratší. Ministerstvo zemědělství, po deseti letech a nadále se zhoršující situaci v zemědělské prvovýrobě, přistoupilo k prodloužení doby lovu dospělé černé zvěře o jeden měsíc. Nový model vychází ze zahraničních zkušeností a z diskuse se zainteresovanými subjekty.
Nově však je ve vyhlášce stanoveno omezení lovu „bachyně vodící selata“. Z důvodu ozřejmění tohoto omezení, které nebylo možné v legislativním procesu tvorby vyhlášky nově definovat, uvádíme následující: pod pojmem bachyně vodící selata se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí selata ještě nepřebarvená, tedy „markazíny“. Ostatní bachyně, které jsou v tlupě již přebarvených selat, lze lovit v období od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku.
U siky japonského byla prodloužena doba lovu pouze u koloucha, a to o tři a půl měsíce, tedy do konce dubna.
Ministerstvo zemědělství si je vědomo skutečnosti, že reálné snížení početních stavů spárkaté zvěře záleží především na snížení počtu samic, jakožto nositelek přírůstku, a na konkrétních uživatelích honiteb, kteří odpovědně přistupují k lovu. Z tohoto důvodu apelujeme na uživatele, aby se zaměřili, přes jistá omezení, na zvýšení lovu právě samic.


VYHLÁŠKA č. 403/2013 Sb. ze dne 5. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:

Čl. I
Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno l) zní:
„l) prase divoké - kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,“.

2. V § 1 písmeno n) zní:

„n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,“.

Čl. II Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Autor: Ing. Jiří Pondělíček - MZe
Zdroj: Myslivost.czKomentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 1495 (nové 0)

Lovecká videa
Celkem videí: 1301 (nové 0)

Srnčí zvěř
Celkem videí: 23 (nové 0)

Jelení zvěř
Celkem videí: 21 (nové 0)

Černá zvěř
Celkem videí: 38 (nové 0)

Dančí zvěř
Celkem videí: 4 (nové 0)

Mufloní zvěř
Celkem videí: 3 (nové 0)

Škodná
Celkem videí: 14 (nové 0)

Pozorovací kamera
Celkem videí: 14 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem videí: 6 (nové 0)

Instruktážní videa
Celkem videí: 14 (nové 0)

Ostatní videa
Celkem videí: 57 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 514
Počet fotek celkem: 1649
Počet videí celkem: 1495
Počet článků celkem: 93
Počet inzerátů celkem: 1

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

Počítadlo přístupů

Partneři

Fáze měsíce


imyslivost.cz 2011-2019 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin