Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 1636 (nové 0)

Úlovky
Celkem fotek: 347 (nové 0)

Úlovky (zahraničí)
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Trofeje
Celkem fotek: 44 (nové 0)

Odhad věku zvěře
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Shozy
Celkem fotek: 24 (nové 0)

Choroby zvěře
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé a zbraně
Celkem fotek: 99 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem fotek: 85 (nové 0)

Myslivecký interiér
Celkem fotek: 4 (nové 0)

Myslivecké umění
Celkem fotek: 38 (nové 0)

Myslivecké stavby
Celkem fotek: 71 (nové 0)

Práce v honitbě
Celkem fotek: 9 (nové 0)

Historie myslivosti
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lovecké výstavy a akce
Celkem fotek: 84 (nové 0)

Pozorovací kamera (fotopast)
Celkem fotek: 70 (nové 0)

Ptactvo a sokolnictví
Celkem fotek: 82 (nové 0)

Zvěř v zajetí
Celkem fotek: 69 (nové 0)

Zvěř v přírodě
Celkem fotek: 314 (nové 0)

Hmyz v přírodě
Celkem fotek: 10 (nové 0)

Obojživelníci a plazi
Celkem fotek: 7 (nové 0)

Květiny a houby
Celkem fotek: 13 (nové 0)

Příroda a krajina
Celkem fotek: 180 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 71 (nové 0)

Úhyny
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Historie myslivosti

Datum přidání: 31.3.2014

Možná to málokoho napadne, ale myslivost má vlastně kořeny už v pravěku. Lovectví jako takové, pomáhalo v paleolitu člověku přežít. Díky změně stravy z čistě rostlinné na stravu živočišnou, se neandrtálec mohl posunout ve svém vývoji o další kus dopředu. Zároveň se tehdejší lidé zdokonalovali ve výrobě nástrojů určených k lovu a zpracování zvěře. A nesmíme se mýlit. Tehdy nebyli loveni pouze mamuti, ale například i bobr a další současná zvířata jako jsou sob, los, zubr, jeleni a další.
Později v neolitu se společnost začala zaobírat zemědělstvím a rolnictvím. Také pastevectví je uplatňováno stále častěji. S tím přichází i domestikování mnoha druhů zvířat a rostlin a lov jako takový ztrácí na významu.

A jak to bylo dál?
Když na naše území přišli Keltové a Slovanské kmeny, bylo lovectví výsadou pouze vybraných z kmene. Lovem se zabýval většinou jen jeden člen. Ostatní se věnovali zemědělství, chovu a obchodu. Zbraně tehdejší doby byly sice stále dost primitivní, nicméně luk a šíp dostávali pomalu svoji současnou podobu. Také sekera začala v té době usnadňovat život nejen lovcům.
Ve feudalismu byl lov „povýšen“ na řízenou záležitost. Právo lovit měl jen panovník, který ho mohl propůjčit feudálům. Později směla lovit tzv. vrchnost, která pořádala štvanice a hony, které sloužili hlavně jako zábava a příležitost „blýsknout se“. Lovilo se kuší a ke konci 17. století i loveckou ručnicí.
Co se týká odchovu zvěře, byly ve 14. století budovány první bažantnice a obory. A v roce 1573 bylo vydáno první nařízení hovořící o ochraně zvěře. Tím se stává z lovectví myslivost, která je v té době brána čistě jako povolání. Později se tomuto řemeslu museli mladí vyučit a poté jako mladí adjunkti byli přijímáni do řad myslivců.
17. a 18. století přináší do lovu ještě větší organizovanost. Jsou vydávány různé patenty a vyhlášky týkající se této problematiky. Jsou zakládány první myslivecké řády, jako například řád Sv. Huberta a podobně. Roku 1786 se patentem Josefa II. stává myslivost právem státu, který ho může dále svěřovat.
Ve století 19. trvá nadřazenost lesnictví nad myslivostí. Přichází velký rozvoj bažantnictví, kdy jsou k nám ze zahraničí dováženy i zcela nové druhy bažanta. Dochází i k nárůstu srnčí zvěře, na úkor zvěře jelení. V roce 1848 císař František Josef I. vydává ŘÍŠSKÝ PATENT O MYSLIVOSTI. Tím spojuje myslivost s vlastnictvím půdy. Vznikají tak honitby vlastní a honitby společenstevní. Začínají se prosazovat nové druhy lovu, jako jsou slídění, šoulačka, lov na újedi, čekaná, vábení, ploužení, naháňky, hony. Dochází také ke vstupu cizích druhů zvěře do našich lesů.
A konečně i století 20. a současnost. Zbraně a zvěř jimi lovená se zásadně nemění. Ale vzhledem k tomu, jak se vše v posledních desetiletích papírově „zjednodušuje“, šlo především o administrativní a zákonné změny. Významným krokem byl vznik Československé myslivecké jednoty v roce 1923. Také MALÝ HONEBNÍ ZÁKON z roku 1925 významně upravoval pravidla myslivosti. Jsou v něm totiž doby lovu a hájení zvěře. Dále následovalo několik dalších zákonů a nařízení. Celkem jich bylo v celé historii tolik, že nám vydají na samostatný článek. Těšit se na něj můžete zase za týden.

Autor: Ivana Koželuhová redaktorka iMyslivost.czKomentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 1495 (nové 0)

Lovecká videa
Celkem videí: 1301 (nové 0)

Srnčí zvěř
Celkem videí: 23 (nové 0)

Jelení zvěř
Celkem videí: 21 (nové 0)

Černá zvěř
Celkem videí: 38 (nové 0)

Dančí zvěř
Celkem videí: 4 (nové 0)

Mufloní zvěř
Celkem videí: 3 (nové 0)

Škodná
Celkem videí: 14 (nové 0)

Pozorovací kamera
Celkem videí: 14 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem videí: 6 (nové 0)

Instruktážní videa
Celkem videí: 14 (nové 0)

Ostatní videa
Celkem videí: 57 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 508
Počet fotek celkem: 1636
Počet videí celkem: 1495
Počet článků celkem: 93
Počet inzerátů celkem: 0

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

Počítadlo přístupů

Partneři

Fáze měsíce


Nové inzerátyimyslivost.cz 2011-2018 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin