Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 1649 (nové 0)

Úlovky
Celkem fotek: 347 (nové 0)

Úlovky (zahraničí)
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Trofeje
Celkem fotek: 44 (nové 0)

Odhad věku zvěře
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Shozy
Celkem fotek: 24 (nové 0)

Choroby zvěře
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé a zbraně
Celkem fotek: 99 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem fotek: 85 (nové 0)

Myslivecký interiér
Celkem fotek: 4 (nové 0)

Myslivecké umění
Celkem fotek: 38 (nové 0)

Myslivecké stavby
Celkem fotek: 72 (nové 0)

Práce v honitbě
Celkem fotek: 9 (nové 0)

Historie myslivosti
Celkem fotek: 3 (nové 0)

Lovecké výstavy a akce
Celkem fotek: 84 (nové 0)

Pozorovací kamera (fotopast)
Celkem fotek: 70 (nové 0)

Ptactvo a sokolnictví
Celkem fotek: 82 (nové 0)

Zvěř v zajetí
Celkem fotek: 69 (nové 0)

Zvěř v přírodě
Celkem fotek: 318 (nové 0)

Hmyz v přírodě
Celkem fotek: 10 (nové 0)

Obojživelníci a plazi
Celkem fotek: 7 (nové 0)

Květiny a houby
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Příroda a krajina
Celkem fotek: 180 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 74 (nové 0)

Úhyny
Celkem fotek: 15 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Myslivecké zákony

Datum přidání: 8.4.2014

Jak šel čas s mysliveckými zákony? Pokud se opět zadíváme až do hluboké minulosti, do pravěku, nemůže být asi v té době řeč o jakýchkoliv zákonech. Nebo alespoň ne v takové podobě, jak je známe dnes. Rozhodně ale pravěcí lidé dodržovali zavedené postupy a zákonitosti a to i při lovu (a hlavně při něm). A díky tomu se mohli celkově zdokonalovat a jejich technika lovu se zlepšovat.
Jak šel čas, společnost se vyvíjela, zdokonalovala (nebo ne?) a bohužel se vše stávalo složitější a komplikovanější. Lidé se kastovali, vznikali sociální i majetkové rozdíly a s tím vším přišla postupně nutnost, dát všemu pravidla. A tak i lovectví a myslivost dostaly svá první nařízení, vyhlášky a zákony.
Až do desátého století to bylo všechno poměrně v pohodě. Každý si nejspíš lovil, jak ho napadlo, kde ho napadlo a co ho napadlo. I když nějaká teritoriální pravidla tu vždy byla a budou. Už ve zmíněném pravěku bylo zle s tlupou, která zabloudila lovit na území tlupy jiné. Nicméně první velké pravidlo – nařízení týkající se lovectví a myslivosti vzniklo v polovině 10. století. To kníže Boleslav I. zavedl takzvanou „vysokou honbu“. Ta zapovídala právo lovit komukoliv jinému než panovníkovi a jeho vyvoleným. Běda tomu, kdo se odvážil jít lovit, aby nakrmil sebe a svoje hladové rodiny…
Další významný průlom nastal v této problematice až v roce 1573. To český sněm vydal nařízení o ochraně zvěře a tím vlastně udal první pravidla lovu a myslivosti. Další úpravy a rozšíření přišly za vlády Karla VI. Jeho loveckým řádem z roku 1728 se řídili lovci až do vlády Marie Terezie. Ta vydala nový v roce 1743.
Pokud bychom se bavili o myslivosti a Habsburcích, bylo by to asi nadlouho. Za jejich vlády došlo k mnoha novým nařízením a obměnám loveckého řádu. Jeden z nejvýznamnějších byl patent císaře Josefa II. z roku 1786, který upravoval vztahy mezi myslivostí a zemědělstvím. Šlo v něm o udržení rovnováhy mezi zájmy majitelů zemědělské půdy a těmi, kdo využívali lovnou zvěř ke svému prospěchu. Významným rokem byl i rok 1849. Císař František Josef I. v něm vydal Zákon o myslivosti pro celou rakouskou říši. Tedy i pro nás. Ale ten pravý zlom přišel až v roce 1866. To vznikl první samostatný zákon o myslivosti pro země koruny české.

Další významné zákony a nařízení:
1929 – Malý honební zákon – stanovoval dobu lovu a hájení jednotlivých druhů zvěře
1947 – Bylo umožněno praktikovat myslivost i širší veřejnosti. Také ale nastala povinnost být členem jednotné myslivecké organizace
1962 – zákon č. 23 – stanovil plány lovu zvěře a jejích chovu. Byl v průběhu času novelizován a dále upravován. Za zmínku stojí novela č. 270, která rušila označení „škodná zvěř“ a umožnila správu honiteb i jiným subjektům než jsou myslivecké organizace.
1990 – zákon č. 83 – rušil povinnost členství v mysliveckých organizacích

Právní předpisy doposud platné:
Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti
Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. – jedná se o porušování předpisů a zákonů (například pytláctví apod.)
Zákon č. 289/1995 Sb. chov zvěře, zákon o lesích
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
A další zákony a vyhlášky týkající se ochrany zvěře, doby lovu, škodách způsobených zvěří… Je toho dost na to, aby to běžný člověk odříkal zpaměti. Nicméně zákony se dodržovat musí a jejich neznalost neomlouvá. Proto by měl každý správný myslivec základní ustanovení znát a řídit se jimi. Chrání tím přírodu, zvěř, ostatní myslivce a běžné občany a v neposlední řadě i sám sebe.

Autor: Ivana Koželuhová redaktorka iMyslivost.czKomentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 1495 (nové 0)

Lovecká videa
Celkem videí: 1301 (nové 0)

Srnčí zvěř
Celkem videí: 23 (nové 0)

Jelení zvěř
Celkem videí: 21 (nové 0)

Černá zvěř
Celkem videí: 38 (nové 0)

Dančí zvěř
Celkem videí: 4 (nové 0)

Mufloní zvěř
Celkem videí: 3 (nové 0)

Škodná
Celkem videí: 14 (nové 0)

Pozorovací kamera
Celkem videí: 14 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem videí: 6 (nové 0)

Instruktážní videa
Celkem videí: 14 (nové 0)

Ostatní videa
Celkem videí: 57 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 514
Počet fotek celkem: 1649
Počet videí celkem: 1495
Počet článků celkem: 93
Počet inzerátů celkem: 1

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

Počítadlo přístupů

Partneři

Fáze měsíce


imyslivost.cz 2011-2019 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin